Samen1school

Samen1school is een allesomvattende aanpak voor het sociaal pedagogisch klimaat op school.
Uitgaand van de professionele houding van de leerkracht wordt gewerkt aan het aanleren van het goede gedrag door middel van belonen en begrenzen.

Samen1school staat voor samen werken aan een positief sociaal veilige school. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van het hele team, de leerling en de ouders.

De leerling, de ouders, de leerkrachten, de intern begeleider, de directie, de vertrouwenspersoon en de aandachtsfunctionaris worden allemaal in het proces meegenomen, zodat voor iedereen binnen de school duidelijk is wat er van wie verwacht wordt en wat de kaders zijn waarbinnen we met elkaar aan het positieve klimaat op school werken.

Samen1school wil iedere school praktisch ondersteunen in het creëren van een sfeer van veiligheid, respect en vertrouwen. Een school waarin kinderen en medewerkers zich gerespecteerd voelen en respect hebben voor de ander. Kinderen en medewerkers moeten zich veilig en gesteund voelen.
Samen1school vindt het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat alle medewerkers plezier hebben in hun werk.

Eén van de doelstellingen is het voorkomen en tegengaan van pesten. Door de positieve sfeer en de rust binnen school komen we meer toe aan het geven van goed onderwijs. Zo kan eenieder tot optimale groei komen en het beste van zichzelf geven.
De opzet van samen1school is bedoeld om iedere school een gestructureerde integrale aanpak te bieden om invulling te geven aan ieders eigen schoolvisie en de waarden en normen van respectvol omgaan met elkaar.
Facebook