Hoofdluis

Op bijna alle basisscholen in Nederland komt met enige regelmaat hoofdluis voor. Luizen worden ongemerkt van de ene mens op de andere overgebracht. De enige manier om hoofdluis effectief te bestrijden is grondig controleren en effectief behandelen. Maar dat moet dan wel op de juiste manier en bij alle leerlingen gebeuren, anders heeft het geen effect.

Het hebben van hoofdluis is absoluut geen schande. Het heeft immers niets te maken met hygiëne. Het is zelfs zo dat hoofdluizen zich prettiger voelen op een schoon hoofd dan op een hoofd met ongewassen haar. Wanneer u bij uw kind(eren) hoofdluis of neten constateert, stellen wij het zeer op prijs als u dit direct aan de leerkracht(en) meldt.

Wij zijn van mening dat zowel de ouders als wij als school samen verantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding van hoofdluis. Daarbij ligt de verantwoordelijkheid van de school bij het nemen van een aantal voorzorgsmaatregelen, waardoor de verdere verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen te controleren op hoofdluis en zonodig te behandelen.

Om het voorkomen en verspreiden van hoofdluis goed te kunnen controleren, is op onze school gekozen voor een systematische aanpak. Op de eerste dag na iedere vakantie (voornamelijk maandagen) worden alle leerlingen van onze school door een groep ouders gecontroleerd op hoofdluis. Op de kalender in de schoolgids en op onze website zijn de dagen aangegeven waarop de luizencontroles plaatsvinden. De luizenouders per klas communiceren met de leerkracht van de desbetreffende groep wanneer en hoe laat er gecontroleerd wordt.

Als er hoofdluis bij een kind wordt geconstateerd, zal dit niet aan het kind zelf worden meegedeeld. De leerkracht van het betreffende kind zal de ouders van het kind hierover direct informeren en advies geven over de te nemen stappen. Indien er bij een kind hoofdluis is geconstateerd dient dit direct behandeld te worden om verdere besmetting te voorkomen. Het betreffende kind moet worden opgehaald van school en er moet dus altijd een achterban zijn voor de opvang van het kind. Na behandeling kan het kind gewoon weer naar school worden gebracht. Vervolgens worden via ons luizenprotocol hercontroles uitgevoerd in de betreffende klas en de klas van eventuele broertjes en/of zusjes.

Hieronder vindt u een aantal handige links die u meer informatie geven over hoofdluis en de behandeling ervan:

Luizenprotocol Mariënborn
Brochure behandeling luizen
Video behandeling luizen
Hoofdluisrichtlijn RIVM
 
Facebook