Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Een belangrijke taak van de MR is meepraten, meedenken en adviseren over beleidszaken die betrekking hebben op de school. De MR bevordert de openheid op school en het onderling overleg tussen directie, ouders en leerkrachten. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het optimaal functioneren van de school. De gesprekspartners van de MR zijn de Fedor Cuppen en Rik Vooijs, met wie regelmatig overleg is. Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via haar instemmingsrecht.

Contact
Ouders kunnen bij de MR terecht met zaken die ze graag in de MR-vergaderingen aan de orde willen laten komen. Je kunt contact opnemen  per mail, maar een van de leden aanspreken kan natuurlijk ook. Het is bovendien mogelijk om vergaderingen van de MR bij te wonen. Mocht je daarvoor belangstelling hebben, neem dan contact op met de secretaris van de MR via het e-mailadres mr.demarienborn@floresonderwijs.nl


Leden


Ilse Papenburg - Voorzitter
Ilse is moeder van Madelief (groep 4), Charlotte (groep 2) en Sjors (peuterspeelzaal). Ze studeerde onderwijskunde en orthopedagogiek. Als onderwijsadviseur begeleidde ze diverse basisscholen bij keuzes en invoering van uiteenlopende veranderingen op hun school. Sinds 2008 werkt ze bij Cito. Eerst een aantal jaren als adviseur primair onderwijs / toetsdeskundige. Tegenwoordig als innovatiemanager.

Laura van der Velde - secretaris

Ik ben de moeder van Floor (groep 6), Lotte (groep 4) en Sofie (toekomstig leerling 2019). Ik werk als HR adviseur bij Kinderopvang Wageningen, ben getrouwd met een ontzettend leuke man en (bijna) 38 lentes jong. Ik heb mij aangemeld voor de MR omdat ik graag wil meedenken, meepraten en advies geven over beleidszaken aangaande de school.  Inge Bais - Teamlid
Inge is ruim 20 jaar werkzaam in het onderwijs waarvan de laatste 3 jaren op de Marienborn. Zij is voor 2 dagen per week werkzaam in de onderbouw. Naast haar bevoegdheid tot leerkracht basisonderwijs heeft zij een opleiding genoten tot trainer Rots en Water (dit is een psychofysieke traning voor kinderen) en heeft een opleiding gevolgd tot kunstzinnig dynamisch kindercoach.


 Astrid Voogt -Teamlid
Astrid is moeder van Joost en Marloes, beiden oud Mariënbornleerlingen  en nu allebei studenten.  Astrid is 17 jaar terug begonnen op de Mariënborn. Voor die tijd werkte ze 7 jaar in het speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen  in Arnhem. Astrid is 4 dagen per week werkzaam in de bovenbouw.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2016-2017
Jaarverslag 2017-2018
Jaarverslag 2018-2019