Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Een belangrijke taak van de MR is
meepraten, meedenken en adviseren over beleidszaken die betrekking hebben op de school. 
De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het optimaal
functioneren van de school. De gesprekspartners van de MR zijn is
directeur, met wie regelmatig overleg is. Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie en
er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via haar instemmingsrecht.

Contact
Ouders kunnen bij de MR terecht met zaken die ze graag in de MR-vergaderingen aan de orde willen
laten komen. Je kunt contact opnemen per mail, maar een van de leden aanspreken kan natuurlijk
ook. Het is bovendien mogelijk om vergaderingen van de MR bij te wonen. Mocht je daarvoor
belangstelling hebben, neem dan contact op met de secretaris van de MR via het e-mailadres
mr.demarienborn@floresonderwijs.nl.

Leden

Ilse Papenburg - Voorzitter


Ilse is moeder van Madelief (groep 5), Charlotte (groep 3) en Sjors (groep 1). Ze
studeerde onderwijskunde en orthopedagogiek. Als onderwijsadviseur begeleidde ze diverse
basisscholen bij keuzes en invoering van uiteenlopende veranderingen op hun school. Sinds 2008
werkt ze bij Cito. Eerst een aantal jaren als adviseur primair onderwijs / toetsdeskundige.
Tegenwoordig als innovatiemanager.

Laura van der Velde - secretaris
Laura is de moeder van Floor (groep 7), Lotte (groep 5) en Sofie (groep 1).
ZeIf heeft de opleiding personeel en arbeid afgerond en werkt als HR adviseur bij
Kinderopvang Wageningen. Ze heeft zich aangemeld voor de MR omdat ze graag wil meedenken, meepraten en
advies geven over beleidszaken aangaande de school.

Inge Bais - Teamlid


Inge is ruim 20 jaar werkzaam in het onderwijs waarvan de laatste 5 jaren op de Marienborn. Zij is
voor 2 dagen per week werkzaam in de onderbouw. Naast haar bevoegdheid tot leerkracht
basisonderwijs heeft zij een opleiding genoten tot trainer Rots en Water (dit is een psychofysieke
traning voor kinderen) en heeft een opleiding gevolgd tot kunstzinnig dynamisch kindercoach.

Astrid Voogt -Teamlid


Astrid is moeder van Joost en Marloes, beiden oud Mariënbornleerlingen en nu allebei studenten.
Astrid is in 2001 begonnen op de Mariënborn. Voor die tijd werkte ze 7 jaar in het speciaal onderwijs
voor moeilijk lerende kinderen in Arnhem. Astrid is 4 dagen per week werkzaam in de bovenbouw.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2016-2017
Jaarverslag 2017-2018
Jaarverslag 2018-2019
 

Facebook