Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Een belangrijke taak van de MR is
meepraten, meedenken en adviseren over beleidszaken die betrekking hebben op de school. 
De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het optimaal
functioneren van de school. De gesprekspartners van de MR zijn is
directeur, met wie regelmatig overleg is. Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie en
er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via haar instemmingsrecht.

Contact
Ouders kunnen bij de MR terecht met zaken die ze graag in de MR-vergaderingen aan de orde willen
laten komen. Je kunt contact opnemen per mail, maar een van de leden aanspreken kan natuurlijk
ook. Het is bovendien mogelijk om vergaderingen van de MR bij te wonen. Mocht je daarvoor
belangstelling hebben, neem dan contact op met de secretaris van de MR via het e-mailadres
mr.demarienborn@floresonderwijs.nl.

Notulen en jaarverslagen
De notulen en jaarverslagen van de afgelopen jaren en de notulen die voortkomen uit de overleggen van de MR zijn te vinden via de volgende links;
Notulen MR
Jaarverslagen MR
 

Facebook