Overblijven

Overblijven regulier
Op school hebben wij een gedreven team van overblijfkrachten. Zij regelen van 12:00 tot en met 13:10 de overblijf. Hierbij eten zij met de kinderen in de klas, en lopen vervolgens ook op het plein om het spel te kunnen begeleiden. 

Op maandag zit er een overblijfkracht in de gang klaar zodat u daar een overblijfstrippenkaart kunt kopen. Deze kosten voor 10 keer €17,50 en voor 30 keer € 50,00.

Als uw kind die dag overblijft, is het fijn als u dit op de overblijflijst kunt aangeven. De overblijflijst is te vinden bij binnenkomst in de klas. 

Overblijven Jammie
Ook is overblijven bij Jammie mogelijk. De kinderen zijn dan onder verantwoording van Jammie tussen de middag. Er hoeft dan geen eten of drinken meegenomen te worden, dit krijgen ze van Jammie. 
U kunt een abbonement afsluiten of een 10 keer lunchkaart aanschaffen. Jammie valt onder Koningskinderen.
Facebook