Verlof aanvragen
Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit wordt ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek genoemd. Kinderen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk is. Het is niet in het belang van uw kind om school te moeten missen.

Voor de aanvraag van verlof moet een aanvraagformulier worden ingevuld, dat u hier kunt downloaden.

Vakantie onder schooltijd
Een veel voorkomend verlofverzoek is de aanvraag voor extra vrije dagen. De Leerplichtwet kent geen snipperdagen en stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek vakantie(dagen) tijdens schooltijd toestaan. Het gaat in het kort om de volgende drie voorwaarden, waaraan tegelijkertijd moet worden voldaan:
  • Ten minste één van de ouders heeft een beroep met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca;
  • Het gezin kan in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie;
  • De extra vakantie mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen
Kortdurend afwezig tijdens schooltijd
Indien u voor uw kind een afspraak moet maken bij bijvoorbeeld de tandarts/orthodontist, een remedial teacher of een logopedist, dan verzoeken wij u vriendelijk die afspraak zoveel mogelijk buiten schooltijd in te plannen, zodat uw kind geen school hoeft te missen.
Facebook