Daltononderwijs                       

De Mariënborn is een Daltonschool. Dat betekent dat de kinderen op onze school beter leren plannen, zelfstandig worden, verantwoordelijkheid leren nemen, keuzevrijheid binnen gebondenheid hebben en leren reflecteren op hun eigen handelen.
Ieder kind heeft een eigen tempo, een eigen niveau en een heel eigen behoefte aan begeleiding en sturing. Om elk individueel kind tot zijn recht te laten komen hebben wij de kwaliteiten van het kind hard nodig. Samenwerken, zelfstandigheid, keuzevrijheid, reflectie en daarin zelf verantwoordelijkheid nemen zijn onmisbare bouwstenen om dit te realiseren. Daarbij is het kind de maat der dingen: het krijgt niet meer vrijheid dan het aankan, niet meer verantwoordelijkheid dan het dragen kan. We werken er wel naar toe dat deze persoonlijke grens steeds iets verder opschuift. Werken met weektaken en planborden zijn daarvoor gebruikelijke middelen in het Dalton-onderwijs. Ook de instructie wordt gedifferentieerd gegeven. Voor het verwerken van de verschillende taken of werkjes krijgt het kind lestijd. Zelf mag hij/zij de volgorde bepalen waarin de taken afgewerkt worden. Het kind krijgt op die manier de ruimte om in eigen tempo en niveau en volgens zijn/haar eigen behoefte aan begeleiding en sturing zijn/haar taken op een goede manier af te werken. Kinderen worden gestimuleerd om samen te werken, kritisch en verantwoordelijk te zijn naar elkaar en naar zichzelf.

In ons Daltonboek staat gedetailleerd uitgewerkt hoe op de Mariënborn het Daltononderwijs wordt vormgegeven. Iedere Daltonschool geeft namelijk op zijn eigen manier vorm aan het Daltononderwijs. 
Daltonboek de Mariënborn

Een keer per jaar wordt rondom de verjaardag van de grondlegster van het Daltononderwijs, Helen Parkhurst, een Nationale Daltondag georganiseerd. Ook onze school doet hieraan mee in de vorm van een Open Daltondag in maart, waarbij ouders een kijkje kunnen nemen in de klas en zien hoe Dalton wordt vormgegeven binnen onze school.  U kunt dan zonder afspraak op school komen om uw kind aan het werk te zien en de andere klassen te bekijken. Ook kunt u de leerkrachten dan onderwijsinhoudelijke vragen stellen.

Meer weten over Dalton? Neem dan eens een kijkje op de website van Dalton Nederland. 
http://www.dalton.nl/

Facebook