Welkom

De Mariënborn staat in een prachtige, groene omgeving. Het is een basisschool met een oecumenische achtergrond waar iedereen welkom is.

Met het hele team zorgen we ervoor dat kinderen met plezier naar school gaan en een sterke basis hebben als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Een sterke basis op het gebied van taal en rekenen, maar ook op het gebied van samenwerken, onderzoeken, muziek en creativiteit. Veiligheid in de groepen en in de school staat voorop. Want alleen in een veilige, prettige omgeving kunnen kinderen met plezier leren en zich optimaal ontwikkelen.

Mocht u meer informatie willen over de school, dan kunt u altijd contact opnemen.
U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek op school!

Met vriendelijke groet,

Team De Mariënborn

info.demarienborn@floresonderwijs.nl
026 – 333 52 74

ZELFSTANDIGHEID, VRIJHEID
& VERANTWOORDELIJKHEID

De dalton-kernwaarden vormen de basis van onze onderwijsvisie: zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. Deze kernwaarden stimuleren leerlingen om zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en samen te werken met andere leerlingen. Door te reflecteren op voelen, denken en handelen worden leerlingen zich meer bewust van hun eigen leerproces en leren ze dit ook doelmatig te beïnvloeden.
Zo ontdekken ze hun eigen talenten en vaardigheden om alles uit zichzelf te halen.

Naast de Daltonprincipes vinden wij de volgende aspecten net zo belangrijk in ons onderwijs:

●  creativiteit
●  avontuur en nieuwsgierigheid
●  talentontwikkeling
●  zorgzaamheid

Neem contact op:

13 + 11 =