VOBO / AC

VOBO
De ouderbijdrage, die jaarlijks wordt ontvangen voor extra activiteiten, wordt geÔnd en beheerd door de Vereniging voor Oecumenisch Basisonderwijs Oosterbeek (VOBO).
Door het betalen van de ouderbijdrage worden ouders/verzorgers automatisch lid van deze vereniging. Jaarlijks organiseert zij een ledenvergadering waarin inzage wordt gegeven in de financiŽn van de vereniging.
 
Aangezien de VOBO de ouderbijdrage in samenwerking met het AC het beheert en uitgeeft, is er besloten om met ingang van schooljaar 2017/2018 het VOBO bestuur te vormen uit AC leden. 
 
Het bestuur bestaat uit:
Kristel van Mourik (voorzitter)
Henk Buist (penningmeester)
Nicolette Post
Judith van Ooijen
Liselotte de Kinderen
Geertruida Zwanenburg

AC
Extra activiteiten naast de les zijn voor leerlingen een waardevolle aanvulling op het reguliere programma van school. De Activiteiten Commissie (AC) maakt dit mogelijk.  De AC bestaat uit een leerkracht en meerdere ouders.

Leden schooljaar 2017/2018
Kristel van Mourik (Voorzitter), Henk Buist (Penningmeester), Tim Phaff (leerkracht), Liselotte de Kinderen, Judith van Ooijen, Wilma Kruidenberg, Marcel Verwijst, Nicolette Post, Annemieke Wijnoldij Daniels en Geertruida Zwanenburg.

Hoofdtaken
De belangrijkste hoofdtaken van de AC zijn:
  1. Door het mede-organiseren van activiteiten de leerlingen een leuke tijd op school geven.
  2. Financieel beheer van de jaarlijkse ouderbijdrage.
  3. Bevordering van contact tussen het team en ouders/verzorgers.
Jaarlijkse activiteiten voor leerlingen en team 
 
  • Schoolreisje of schooluitje, het ene jaar een schoolreisje verder weg met de bus en het jaar daarop een schooluitje in de nabije omgeving met eigen vervoer.
  • Sinterklaasfeest
  • Sponsorloop
  • Rondleiding Airborne begraafplaats voor groep 5, als voorbereiding op de eerste keer bloemleggen tijdens de jaarlijkse herdenking in september.

Jaarlijkse activiteit voor leerlingen, ouders/verzorgers en team
Daarnaast is er elk jaar een activiteit waar speciaal ouders/verzorgers van harte welkom zijn. Zoals een zomerfeest, een oktoberfeest of een borrel bij de kerstviering. Het is elk jaar een verrassing wat de activiteitencommissie organiseert!

Ondersteunende acties
Soms organiseert het team activiteiten waar de AC alleen het eten en/of drinken voor regelt. Denk aan: sportdagen, Palmpasen en carnaval. In april krijgen de leerlingen van groep 8 tijdens de eindtoets basisonderwijs (Cito) een Ďleuk en lekker pakketjeí om ze aan te moedigen. En als de kinderen bij zomerse temperaturen tussendoor wel wat verkoeling kunnen gebruiken trakteert de AC op een waterijsje.

Contact
Wil je penningmeester worden? Heb je een idee voor of wil je meehelpen tijdens een activiteit? Laat het ons weten! Ook vragen of opmerkingen kun je kwijt bij de leden persoonlijk of via e-mail: ac.demarienborn@debasisfluvius.nl
 
29november2018
Schoen zetten
05december2018
Sinterklaas
20december2018
Kerstviering
Facebook